Vad är mental träning?

Balanserat_Pernilla_Nylund_0128.jpg
 
 

Mental träning handlar om att träna upp en inre styrka som gör att du står stadigare när det blåser. Det handlar om att möjliggöra sin fulla potential – både i vardagen och i mer krävande situationer. Det handlar om att få balans i livet och må bättre. Mental träning är en metod som baserar sig på modern hjärnforskning, som visar att hjärnan är föränderlig, formbar. Det innebär att du har möjlighet att stärka dig själv mentalt genom kontinuerlig och långsiktig träning av hjärnan. Metoden är effektiv och ger dig en mängd verktyg som du kan använda för att fungera bättre - både i vardagen och i arbetslivet.


För vem?

För alla! Alla har nytta av mental träning, oavsett om du är tonåring, småbarnsförälder, pensionär eller i något annat skede av livet.
Kanske upplever du att vardagen rullar på utan att du reflekterar över vart du är på väg eller vad du vill med ditt liv? Kanske känner du dig omotiverad, trött eller har ångestkänslor? Kanske vill du bryta någon ovana, stärka din självbild och leva mer? Kanske vill du prestera bättre, men vet inte hur? 
Mental träning hjälper dig att hantera stress och oro, tar dig närmare dina mål och ger dig ökad självinsikt. Träningen hjälper dig att hitta ditt inre driv och gör dig mera hjärnstark, trygg i dig själv och handlingskraftig.


Varför mental träning?

 Exempel på positiva effekter av mental träning:

  • Bättre självkänsla och självförtroende 

  • Ökad motivation  

  • Mindre oro och ångest 

  • Verktyg för stresshantering och självledarskap

  • Ett ökat inre lugn 

  • Vem är jag? Ökad självinsikt 

  • Hjälper dig att hantera motgångar 

  • Ger dig mer energi

  • Hjälper dig att organisera din vardag 

  • Tar dig närmare dina mål

 
Balanserat-trail-running-05.jpg